NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN KYGUITRUNGQUOC

I. Nạp tiền mặt tại kho:

- Không áp dụng. Quý khách sử dụng hình thức chuyển khoản để nạp tiền vào tài khoản ký gửi và thanh toán chi phí vận chuyển cho đơn hàng.


II. Hình thức chuyển khoản

- Quý khách chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng như sau:

Tên tài khoản: Trần Tấn Trực

Số tài khoản: 0251002689186

Chi Nhánh: Bình Tây

Nội dung chuyển khoản: KG username

Lưu ý: Username là tên đăng nhập của Quý khách (ví dụ: KG minhtam21)
             


Ký Gửi Trung Quốc Logistics

Tư vấn ký gửi: 0939810810 (sdt/zalo)

Website: https://kyguitrungquoc.com/

Phản ánh về dịch vụ: [email protected]

Đăng ký tài khoản ký gửi: https://dathang.kyguitrungquoc.com/#/register

Bài Viết Liên Quan