HƯỚNG DẪN KÝ GỬI THỦ CÔNG (Khách tự tạo đơn bằng Công cụ)

HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN KÝ GỬI BẰNG CÔNG CỤ

Công cụ Tạo đơn Ký gửi tự động áp dụng với:

  • Đơn hàng mua trên trang taobao/tmall/1688 (các trang TMĐT khác quý khách Tạo đơn bằng Website).

  • Cài đặt công cụ được trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc trên nền tảng máy tính (chưa hỗ trợ trên điện thoại).

I - TẠO TÀI KHOẢN KGTQ VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG TẠI VIỆT NAM

1. Tạo tài khoản KGTQ

Quý Khách tạo tài khoản trên hệ thống ký gửi tại đây

2. Thêm địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam

- Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, Quý khách vào mục "Thông tin cá nhân", chọn "Địa chỉ của bạn" để tạo mới hoặc sửa địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam (bắt buộc phải có địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam).

II. CÀI ĐẶT CÔNG CỤ TẠO ĐƠN

Bước 1: Quý khách mở link cài công cụ tạo đơn tại đây

Bước 2: Chọn “Thêm vào chrome” (1) -> Thêm tiện ích (2)

III. TẠO ĐƠN KÝ GỬI BẰNG CÔNG CỤ

A. Tạo đơn ký gửi và mua hàng

Bước 1.  Đăng nhập tài khoản trang cần mua hàng (taobao, tmall, 1688)

Bước 2: Đăng nhập Công cụ mua hàng bằng tài khoản đã đăng ký trên Ký Gửi Trung Quốc 

Bước 3: Cho hàng vào giỏ và tạo đơn ký gửi

- Mở link sản phẩm cần mua (link sản phẩm trên taobao, tmall, 1688) Chọn thông tin sản phẩm cần mua (1) Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (2).

*Lưu ý: Bắt buộc phải thêm sản phẩm vào giỏ hàng trước khi mua

- Vào giỏ hàng “ (1) Chọn shop cần mua (2) Chọn quyết toán “ ”đối với Taobao và Tmall hoặc chọn gửi đơn đặt hàng “提交订单” với 1688 (3)

*Lưu ý: Chỉ chọn duy nhất 1 NCC khi kết 1 đơn hàng.

Bước 4: Chọn dịch vụ vận chuyển cho đơn ký gửi

- Chọn menu (bên dưới góc phải màn hình) 

chọn dịch vụ cho đơn ký gửi (1) Chọn dịch dụ cho đơn (2) Lưu lại dịch vụ (nếu muốn lưu dịch vụ cho đơn hàng sau không cần chọn lại) (3).

Bước 5. Sửa/kiểm tra địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc

*Lưu ý: Trước khi bấm “Tạo đơn ký gửi” Quý khách cần điền/kiểm tra đúng thông tin địa chỉ kho, mã bưu điện, số điện thoại kho Trung Quốc của KGTQ.

- Quý khách sửa hoặc thêm địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc của KGTQ như sau:

  • 地址:广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号 品拓物流园之自编3号- SCB - SHOP3T - [Username] - [mã đơn hàng] 
  • 编码:510890
  • 电话:18922190239
  • 人: KG - [mã đơn hàng] 

[Username] là tài khoản quý khách đăng ký tại KGTQ

[mã đơn hàng] quý khách không cần điền, công cụ sẽ tự sinh ra tự động và sẽ đồng bộ trên hệ thống quản lý đơn hàng của Quý Khách sau khi bấm "Tạo đơn ký gửi"

Lưu ý: với giao diện trên điện thoại sẽ không cần điền mã bưu cục.

- Để kiểm tra địa chỉ nhận hàng cũng như bấm tạo đơn ký gửi, Quý khách làm theo hướng dẫn sau:

  • Đối với trang Taobao: Chọn 修改本地址 như hình

  • Đối với trang Tmall: Chọn 修改 (1) như hình

  • Đối với trang 1688: Chọn 更改 (1) như hình

>

- Sau khi điền/sửa đầy đủ thông tin địa chỉ nhận hàng quý Khách bấm chọn “tạo đơn ký gửi” như hình:

Bước 6: Mua hàng và thanh toán tiền hàng cho NCC như thông thường.

B. Khớp đơn và Mã vận đơn

Sau khi NCC phát hàng và cập nhật mã vận đơn phát hàng lên hệ thống taobao, Quý khách thực hiện việc khớp mã đơn và khớp mã vận đơn như sau:

Bước 1: Mở danh sách đơn trong mục Quản lý đơn hàng “我的淘宝到的宝


Bước 2: Chọn khớp từng đơn hoặc khớp tất cả các đơn như hình:

Bước 3: Sau khi khớp đơn thành công, Quý khách chờ người bán giao hàng và có mã vận đơn trên hệ thống thì thao tác bấm chọn Khớp mã vận đơn tương tự như bước khớp đơn.


IV - NHẬN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Sau khi hàng về đến kho KGTQ tại Việt Nam, trạng thái đơn sẽ chuyển thành Chờ Giao. Để nhận hàng tại kho phân phối hoặc giao hàng đến địa chỉ QK --> Quý khách tạo yêu cầu giao hàng theo hướng dẫn sau.

- Quý khách tạo Yêu Cầu Giao hàng và chọn 1 trong 3 hình thức:

- "Giao hàng đến địa chỉ khách": Giao hàng thông qua đơn vị Ahamove

- "Giao hàng tiết kiệm đến địa chỉ khách": Giao hàng thông qua đơn vị Giaohangtietkiem

- "Nhận hàng tại kho (bằng mã YCG)": Nếu QK nhận hàng tại kho SG hoặc tự đặt shipper đến thì chọn hình thức này.

Xem hướng dẫn tạo Yêu cầu giao tại đây


- Sau khi tạo yêu cầu giao hàng nếu số dư tài khoản Quý khách bị âm (-), Quý khách nạp thêm tiền vào để cân đối tài chính.

Để thực hiện nạp tiền vào tài khoản Ký Gửi, Quý khách xem thêm hướng dẫn tại đây


Bài Viết Liên Quan