1/ TẠO TÀI KHOẢN Ký Gửi Trung Quốc

Đầu tiên quý khách truy cập http://kyguitrungquoc.com/ và chọn nút Đăng ký như ảnh bên dưới để tạo tài khoản.

                                                                                                   Click đăng ký tài khoản

                                                                                        Nhập thông tin đăng ký tài khoản

                                                                                         Đăng ký tài khoản thành công

                                                                                       Giao diện trang quản lý tài khoản


Bài Viết Liên Quan