2/ ĐĂNG NHẬP Ký Gửi Trung Quốc

Đầu tiên quý khách truy cập http://Kyguitrungquoc.com/ và chọn nút Đăng nhập như ảnh bên dưới:

                                                                                             Click vào nút Đăng Nhập

                                                                       Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập

                                                                                    Đăng nhập tài khoản thành công

Bài Viết Liên Quan