THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNG TMĐT

Ký Gửi Trung Quốc thông báo sẽ điều chỉnh phí Vận chuyển TMDT, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh tăng phí vận chuyển 3.000đ/kg đối với hình thức Vận chuyển TMĐT.

- Thời gian áp dụng: Đối với những đơn hàng tạo mới từ 20h00 ngày 04/01/2022

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan