THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ 30/4 và 01/5/2022

THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ 30/4 và 01/5/2022

Ký Gửi Trung Quốc sắp xếp lịch cho nhân viên nghỉ lễ cụ thể như sau:

- Nghỉ thứ Bảy (30/4/2022) đến thứ Hai (02/5/2022).

- Thứ Ba (03/5/2022) Ký Gửi Trung Quốc sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ Ký Gửi Trung Quốc sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, xử lý đơn hàng, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn, kho Trung Quốc.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan