THÔNG BÁO NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2023

THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ 02/09/2023

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Ký Gửi Trung Quốc sắp xếp lịch cho nhân viên nghỉ lễ cụ thể như sau:

- Nghỉ từ thứ Sáu (01/09/2023) đến hết ngày Chủ Nhật (03/09/2023).

- Thứ Hai (04/9/2023) Ký Gửi Trung Quốc sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ Ký Gửi Trung Quốc sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, xử lý đơn hàng hệ thống, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn, kho Trung Quốc.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan