THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN DO ẢNH HƯỞNG LỄ QUỐC KHÁNH TQ (23/9/2023)

THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN DO ẢNH HƯỞNG LỄ QUỐC KHÁNH TQ

Do kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh Trung Quốc kéo dài (từ 29/09-06/10), nên trong khoảng thời gian này việc nhập xuất hàng tại kho Trung Quốc và thời gian vận chuyển TQ-VN cũng sẽ chậm hơn từ 4-7 ngày so với thông thường.

Ký Gửi Trung Quốc thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc

Bài Viết Liên Quan