THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG KÝ GỬI MỚI 03/05/2024

- Ký Gửi Trung Quốc thông báo cập nhật hệ thống website mới với nhiều tính năng mới như: Nạp tiền tự động, báo email hàng về, Yêu cầu giao hàng có thể nhập địa chỉ trực tiếp và chọn thời gian giao hàng trong ngày.

+ Đối với KHÁCH HÀNG CŨ: Để sử dụng hệ thống website mới Quý khách liên hệ ZALO 0939810810 để nhân viên tạo tài khoản mới trùng username với tài khoản của quý khách trên hệ thống cũ.

+ Đối với KHÁCH HÀNG MỚI: Quý khách có thể đăng ký tài khoản mới tại đây: https://khachhang.kyguitrungquoc.com/dang-ky 

Trân trọng!

BQT Ký Gửi Trung Quốc.com

KÝ GỬI TRUNG QUỐC