3/ TẠO ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG TẠI KHO TRUNG QUỐC

Khách hàng cần tạo địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc trên website mua sắm theo 2 hình thức vận chuyển là Thương Mại Điện Tử (TMĐT) hoặc Tổng hợp, tuỳ thuộc vào chủng loại sản phẩm muốn vận chuyển: 

1 -  Đối với đơn hàng chọn hình thức vận chuyển TMĐT (Kho Quảng Châu):

- 收货地址:广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号 品拓物流园之自编3号 - SHOP3T - [Username] - TMĐT 必须写的

- 邮政编码:510890

- 电话号码:18922190239

- 收货人: SHOP3T - [Username] - TMĐT

(*) Quý khách vui lòng thay thế [Username] bằng "tên đăng nhập" tài khoản đã đăng ký trên hệ thống Ký Gửi Trung Quốc.

2 - Đối với đơn hàng chọn hình thức vận chuyển Tổng hợp (Kho Quảng Châu):

- 收货地址:广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号 品拓物流园之自编3号- SHOP3T - [Username] - TH 必须写的

- 邮政编码:510890

- 电话号码:18922190239

- 收货人: SHOP3T - [Username] - TH

(*) Quý khách vui lòng thay thế [Username] bằng "tên đăng nhập" tài khoản đã đăng ký trên hệ thống Ký Gửi Trung Quốc.

Bài Viết Liên Quan